Default Header Image

Material didactic

Caiet pentru lucrări practice pentru facultatea Medicina1_2019

Тетрадь для практических занятий по Общей гигиене для Лечебного факультета _2019

Cahier pour les travaux de laboratoire en matiere d'Hygiène générale pour la faculté de Médecine1-2019

Caiet pentru lucrări practice la Igiena generală pentru facultatea Farmacie_2019

Caiet pentru lucrări practice la Igiena generală pentru specialitatea Medicina Preventivă_2019

Тетрадь для практических занятий по Общей гигиене для Фармацевтического факультета_2019

Caiet pentru lucrări practice la Igiena generală pentru facultatea Stomatologie_2020

Тетрадь для практических занятий по Общей гигиене для Стоматологического факультета_2020

Замбржицкий О.Н., Бацукова Н,Л, Гигиена труда в аптечных организациях и на предприятиях фармацевтической промышденносьти. Минск БГМУ, 2014.

Римжа М.И., Бацукова Н.Л. Гигиенические требования к аптекам. Минск БГМУ, 2014.

Hygiene workbook_2019

Air hygiene-Guidelines for practical classes

Notebook.Reports for laboratory works_2019

Patologii și intoxicații alimentare_2019

Cerințe igienice față de ventilație și încălzire_2019

Igiena aerului_2019

Гигиенические требования к отоплению и вентиляции_2019

Алиментарные заболевания пищевые отравдения_2019

Гигиена воздуха_2019

Igiena_Instituțiilor Medico-Sanitare.pdf