Default Header Image

Cercetare

Direcţiile ştiinţifice ale catedrei:

 1. Evaluarea fiziologo-igienică a impactului terminalelor video asupra sănătăţii populaţiei.
 2. Habitatul uman, factorii de risc moderni şi impactul lor asupra sănătății populaţiei Republicii Moldova.
 3. Studierea impactului radiaţiilor ionirante şi neionizante asupra organismului uman.
 4. Aspecte igienice ale morbidităţii populaţiei legate de calitatea apei potabile din diferite surse.
 5. Aspecte fiziologo-igienice ale consumului de către populaţie a cantităţilor fiziologic necesare de apă potabilă, riscurile şi benificiile asupra sănătăţii.
 6. Nutriţia, aspect fiziologo-igienic şi de securitate. Aspecte igienice privind suplimentele alimentare.
 7. Estimarea igienică a stării de sănătate a muncitorilor din transportul public.

 

Teze susţinute de doctor în științe medicale şi doctor habilitat în științe medicale:

 1. Gheorghe Ostrofeț – Evaluarea complexă a condițiilor de muncă ale operatoarelor terminalelor video și elaborarea principiilor fiziologo-igienice a regimului de muncă și odihnă – 2000.
 2. Aliona Tihon – Estimarea fiziologo-igienică a condiţiilor de muncă la computer a angajaţilor din telecomunicaţii la diferite etape ale ciclului de muncă – 2008.
 3. Ion Bahnarel – Estimarea riscului asociat iradierii populaţiei Republicii Moldova şi posibilităţi de reducere a impactului pe sănătate – 2010.
 4. Cătălina Croitoru  Evaluarea fiziologo-igienică a instruirii elevilor la lecţiile de informatică – 2012.
 5. Elena Ciobanu – Estimarea igienică a impactului unor factori de mediu asupra morbidităţii populaţiei rurale prin osteoartroză – 2012.

 

Teze în lucru de doctor în științe medicale şi doctor habilitat în științe medicale:

 1. Natalia Bivol  Impactul deficitului şi a surplusului de Fluor în apa potabilă asupra sănătăţii populaţiei Republicii Moldova şi recomandări de diminuare a riscului asociat.
 2. Ovidiu Tafuni – Factorii habituali de risc și impactul lor asupra morbidităţii populației Republicii Moldova.
 3. Radu Rusu - Impactul consumului de suplimente alimentare asupra sănătăţii populaţiei Republicii Moldova.