Default Header Image

Colaborarea internațională

Catedra de igienă generală colaborează cu instituţiile ştiinţifice şi didactice:

  1. Departamentul Medicină 2, disciplina Igienă, Universitatea de Medicină și Farmacie „Târgu Mureș”, România
  2. Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Academia Română, București, România
  3. Universitatea de Stat de Medicină, or.Minsk, Republica Belarus
  4. Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuți, Ucraina
  5. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România
  6. Departamentul Microbiologie, disciplina de Igienă, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara, România
  7. Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”, Iași, România