Default Header Image

Publicaţii

CĂRȚI:

 1. Groza L., Migali L. Igiena. Manual pentru studenții facultății farmacie. Chișinău, Știința, 1994, 265 p.
 2. Ostrofeţ Gh. Curs de igienă. Chişinău, CEPMedicina, 1998, 317 p.
 3. Ostrofeţ Gh. Curs de igienă. Aprecierea cantitativă şi calitativă a raţiei alimentare. Chişinău, CEPMedicina, 2007, 227 p.
 4. Ostrofeţ Gh., Groza L., Migali L., Dumitraş V. Igiena militară. Chişinău, CEPMedicina, 2008, 436 p.
 5. Ostrofeţ Gh., Bahnarel I.  Tafuni O., Chiruţa I., Huştuc I., Ursulean I. Coban E. Cucereanu A., Coreţichii L. Igiena radiaţiilor. Chişinău, CEP Medicina, 2009, 398 p.
 6. Bahnarel I., Ostrofeț Gh., Groza L. Igiena Generală. Lucrări practice (Vol.I). CEP Medicina, Chişinău, 2013, 363 p.
 7. Bahnarel I., Ostrofeț Gh., Groza L. Igiena Generală. Lucrări practice (Vol.II). CEP Medicina, Chişinău, 2013, 324 p.
 8. Bahnarel I., Ostrofeţ Gh., Ciobanu E., Tafuni O. Igiena apei. Curs, Vol.I, Chişinău, CEP Medicina, 2016, 260 p.
 9. Ostrofeț Gh., Bahnarel I., Tafuni O., Garbuz A. Igiena generală. Curs de igiena aerului. Vol. II, Chișinău, CEP Medicina, 2017, 218 p.
 10. Ciobanu E., Croitoru C., Ostrofeț Gh., David A. Fondements de l’hygiène alimentaire. Cours magistral. Chișinău, Print-Caro, 2018, 90 p.
 11. Ciobanu E., Croitoru C., Ostrofeț Gh., Tihon A. Bazele igienice ale alimentației. Note de curs. Chișinău, CEP Medicina, 2019, 56 p.

 

MONOGRAFII: 

 1. Ostrofeţ Gh. Computerele – probleme actuale ale igienii şi fiziologiei muncii operatorilor. Chişinău, CEPMedicina, 2002, 235 p.
 2. Ostrofeţ Gh., Rudi H., Groza L., Tafuni O., Rozlovan P., Cibotaru I., Tihon A., Croitoru C., Probleme strigente ale igienei la etapa contemporană. Chişinău, CEPMedicina, 2004, 209 p.
 3. Pantea V., Opopol N., Bahnarel I., Şalaru I., Volneanschi A., Overcenco A., Croitoru C., Cernelea D. Sănătatea în relaţie cu mediul: Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu factorii exogeni de mediu. Ed. a 2-a, Chişinău, Tipografia „Sirius”, 2010, 116 p.
 4. Bahnarel I., Şalaru I., Pantea V., Pînzaru I., Gheorghiţă S., Gheorghiţă Ş., Spînu C. Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice. Chișinău, Combinatul Poligrafic, 2011, 108 p.
 5. Eţco C., Calmîc V., Bahnarel I. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate. Chişinău, Editura Epigraf, 2013, 600 p.
 6. Croitoru C. Computerul şi efectele lui asupra organismului copiilor. Editura PRINT-CARO, Chişinău, 2015, 334 p. 
 7. Croitoru C., Overcenco A., Pantea V., Opopol N. Impactul temperaturilor ambientale extreme asupra sănătății. Editura PRINT-CARO, Chişinău, 2015, 173 p. 
 8. Croitoru C. Activitatea copiilor la computer şi cunoştinţele copiilor şi părinţilor despre activitatea la computer. În: Funcţii şi disfuncţii ale familiei contemporane. Editura Universitară: Bucureşti, 2015, p.48-70. 
 9. Croitoru C., Ţaranu L., Deveatii D., Mleavaia G. Chapter 6: Potential Impacts of Climate Change on Health. In: Vulnerability Assessment and Climate Change Impacts in the Republic of Moldova. Researches, Studies, Solutions. Chisinau, Tip. „Bons Offices”, 2018, p. 266-336.

GHIDURI:

 1. Острофец Г. В., Рудь Г.Г., Гроза Л. Н., Кузнецова Л. А. Общая гигиена. том I. ИПЦМедицина, Кишинэу, 1999, 463 с.
 2. Острофец Г. В., Рудь Г.Г., Гроза Л. Н., Кузнецова Л. А. Общая гигиена. том II. ИПЦМедицина, Кишинэу, 2000, 278 с.
 3. Острофец Г. В., Рудь Г.Г.  Руководства к практическим занятиям по гигиене аптечных учреждений. ИПЦМедицина, Кишинэу, 2005, 425 с.
 4. Zepca V., Bahnarel I., Petrescu C. Promovează sănătatea. Ghidul specialistului. Formarea stilului sănătos de viaţă. Chişinău, Tipografia „Elan Poligraf”, 2012, 168 p.
 5. Zepca V., Bahnarel I., Cerbuşca P. Alege sănătatea. Ghidul elevului. Formarea stilului sănătos de viaţă. Chişinău, Tipografia „Elan Poligraf”, 2012, 96 p.
 6. Opopol N., Pantea V., Overcenco A., Croitoru C. Ghid de conduită corectă pe perioada caniculei. Chişinău, 2013, 12 p.
 7. Zepca V., Bahnarel I., Cerbușca, P., Ilco A., Ţiganaș, O. Viaţa are prioritate. Ghidul elevului. Siguranţa vieţii umane. Chişinău, Tipografia „Elan Poligraf”, 2013, 136 p.
 8. Zepc, V., Cerbușca P., Bahnarel I., Pîsla M., Ilco A. Ai grijă de sănătatea ta. Ghidul elevului în prevenirea maladiilor. Chişinău, Tipografia „Elan Poligraf”, 2014, 196 p.
 9. Opopol N., Pantea V., Overcenco A., Croitoru C. Ghid de conduită corectă în timpul valurilor de frig. Chişinău, 2014, 12 p.
 10. Friptuleac G., Croitoru C. Ghid de comportament pentru un stil sănătos de viaţă destinat lucrătorilor serviciului de telecomunicaţii. Chişinău, 2015, 40 p.
 11. Croitoru C., Ciobanu E. Ghid de bune practici : alimentație rațională, siguranța alimentelor și schimbarea comportamentului alimentar. Chișinău, PrintCaro, 2019, 160 p.
 12. Croitoru C., Ciobanu E. Guide de bonnes pratiques : nutrition rationnelle, la surete alimentaire changement de comportement alimentaire. Chișinău, PrintCaro, 163 p.

LUCRĂRI METODICO-DIDACTICE:

 1. Bahnarel I. Elaborări metodice privind igiena radiaţiilor pentru studenţii anului V. Medicina preventivă, Chişinău, 2001, 14 p.
 2. Ostrofeţ Gh., Tihon A., Croitoru C., Ciobanu E., Băbălău V. P., Iulargi C. Cu privire la medicina muncii operatorilor la maşinile electronice de calcul. Recomandări metodice. Chişinău, 2008, 28 p.
 3. Острофец Г. В., Тихон А., Кроитору К., Чобану Е., Бэбэлэу В. П., Юларжи К. Рекомендации по медицине труда операторов, работающих с электронно-вычислительными машинами. Методические рекомендации. Кишинэу, 2008, 29 с.
 4. Ostrofeţ Gh., Groza L., Croitoru C., Tihon A., Ciobanu E. Metode de cercetare şi studiu aplicate în igienă. Chişinău, CEPMedicina, 2009, 92 p.
 5. Ostrofeţ Gh., Tafuni O., Ciobanu E., Tihon A., Igiena generală.   Elaborări metodice la lucrările practice pentru studenţii facultăţilor Medicină Generală şi Sănătate Publică. CEPMedicina, 2009, 141 p.
 6. Острофец Г. В., Гроза Л. Н., Кроитору К. А., Тихон А. С., Чобану Е. И. Методы изучения, применяемые в гигиене. Методические указания к практическим занятиям. Кишинэу, ИПЦМедицина, 2010, 101 c.
 7. Острофец Г. В., Гроза Л. Н., Чобану Е. И., Тафуни О., Кроитору К. А., Тихон А. С. Общая гигиена. Методические указания. Кишинэу, 2011, 100 с.
 8. Ciobanu E., Ostrofet Gh., Mazur M., Mazur-Nicorici L. Măsurile de profilaxie a osteoartrozei. Recomandări metodice. Chişinău, 2012, 26 p.
 9. Ciobanu E., Ostrofeț Gh., Mazur M., Mazur-Nicorici L. Măsurile de profilaxie a osteoartrozei. Recomandări metodice.  Chișinău, 2012, 25 p.
 10. Ciobanu E., Ostrofeț Gh., Mazur M., Mazur-Nicorici L. Recomandări  metodice cu privire la măsurile de prevenție a osteoartrozei. Chișinău, 2012, 19 p.
 11. Ciobanu E., Croitoru C. Méthodes d’étude appliquées en matière d’hygiène. Elaboration méthodique aux travaux pratiques pour les étudiants de la Faculté de Médecine Générale. Chișinău, 2013, 91 p.
 12. Ciobanu E., Croitoru C. Metodele de studiere şi apreciere a stării de nutriție și a consumului de energie. Indicații metodice. Chișinău, CEPMedicina, 2014, 66 p.
 13. Чобану Е., Кроитору К. Методы изучения и оценки адекватности питания и энерготрат человека. Методические указания. Кишинев, ИПЦМедицина, 2014, 70 p.
 14. Ciobanu E., Dumitraș V., Groza L. Cercetarea consumului de energie diurn al militarilor în timp de pace. Elaborare metodică. Chișinău, CEPMedicina, 2014, 31 p.
 15. Croitoru C., Groza L., Ciobanu E. Caiet pentru lucrări de laborator la Igiena Generală. Chișinău, CEPMedicina, 2015, 97 p.
 16. Croitoru C., Groza L., Ciobanu E. Chaier pour les travaux de laboratoire en matière d’hygiène générale. Chișinău, CEPMedicina, 2015, 84 p.
 17. Кроитору К., Гроза Л., Чобану Е. Тетрадь для практических занятий по общей гигиене. Кишинев, ИПЦМедицина, 2015, 107 p.
 18. Croitoru C., Ciobanu E., Groza L., Bivol N., Tihon A. Igiena în rebusuri. Chișinău, PRINT-CARO, 2015, 150 p.
 19. Tihon A. Modificările fiziologice ale unor aparate şi sisteme ale organismului în timpul muncii: Elaborare metodică pentru lucrările practice la disciplina „Igiena muncii”. Chişinău, CEPMedicina, 2016, 57 p.
 20. Tihon A. Air hygiene. Chişinău, CEPMedicina, 2017, 90 p. 
 21. Tihon A. Workbook for medical students. Chişinău, CEPMedicina, 2017, 247p. 
 22. Ferdohleb A., Croitoru C., Ciobanu E., Țapu L., Gurghiș E. Servicii de sănătate ocupațională: aplicații practice. Chișinău, PRINT-CARO, 2017, 156 p.
 23. Ciobanu E., Croitoru C., David A. Le management de l’état nutritionnel. Chișinău, PRINT-CARO, 2018, 56 p.