Публикации

Учебники:

 1. Г. Острофец, Curs de igienă., Кишинев, типография ГУМФ, 1998, 317 с.
 2. Г. Острофец, Curs de igienă. Aprecierea cantitativă şi calitativă a raţiei alimentare., Chişinău, CEPM al USMF, 2007, 227 с.
 3. Г. Острофец, Л. Гроза, Л. Мигали, В. Думитраш. Igiena militară. Кишинев, Centrul Editorial Poligrafic Medicina. 2008, 436 с.
 4. Г. Острофец, И. Бахнарел, O.Тафуни, I. Кируца, И. Хуштюк, И. Урсулян, E. Кобан, A. Кучеряну, Л. Корецкий. Igiena radiaţiilor, Кишинев, М., 2009, 398 с.

 

Moнографии:

 1. Ostrofeţ Gh. Aspectele privind igiena muncii operatorilor la computere., Chişinău, CEPM, 2000, 101 p.
 2. Ostrofeţ Gh. Computerele – probleme actuale ale igienеi şi fiziologiei muncii operatorilor, Chişinău, CEPM al USMF, 2002, 235 p.
 3. Ostrofeţ Gh., Henrieta Rudi, Lili Groza, O.Tafuni, P. Rozlovan, I. Cibotaru, Aliona Tihon, Cătălina Croitoru., Probleme strigente ale igienei la etapa contemporană., Chişinău, CEPM al USMF, 2004, 209 p.
 4. Bahnarel I., Gheorghiţa S., Spînu C., Calmîc V. Starea sanitaro-igienică şi epidemiologică în Republica Moldova. Национальный научнопрактический центр превентивной медицины, Отчет, Кишинев, 2008.
 5. Bahnarel I., Ursuleanu I., Chiruţa Iu., Coreţchi L., Tafuni O. etс. Regulamentul sanitar privind practicele radiologice generale şi intervenţionale în Republica Moldova (к публикации).
 6. Pantea V., Opopol N., Bahnarel I., Şalaru I., Volneanschi A., Overcenco A., Croitoru C., Cernelea D. Sănătatea în relaţie cu mediul: Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu factorii exogeni de mediu. 2-издание, Типография «Сириус», 2010., 116 с.
 7. Bahnarel I., Şalaru I., Pantea V., Pînzaru I., Gheorghiţă S., Gheorghiţă Ş., Spînu C. Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice. Resp. ed. V. Pantea, Кишинев, Полиграфкомбинат, 2011. 108 с.

Руководство к практическим занятиям:

 1. Острофец Г. В., Рудь Г.Г., Гроза Л. Н., Кузнецова Л. А. Общая гигиена. том I. ИПЦМ ГУМФ., Киширнэу, 1999, 463с.
 2. Острофец Г. В., Рудь Г.Г., Гроза Л. Н., Кузнецова Л. А. Общая гигиена. том II. ИПЦМ ГУМФ., Киширнэу, 2000, 278с.
 3. Острофец Г. В., Рудь Г.Г.,  Руководство к практическим занятиям по гигиене аптечных учереждений. ИПЦМ ГУМФ., Киширнэу, 2005, 425с.

 

Учебно-методическая литература

 1. Ostrofeţ Gh., Tihon A., Croitoru C., Ciobanu E., V. P. Băbălău, C. Iulargi. Cu privire la medicina muncii operatorilor la maşinile electronice de calcul. Recomandări metodice. Chişinău, 2008, 28 p.
 2. Острофец Г. В., Тихон А., Кроитору К., Чобану Е., Бэбэлэу В. П., Юларжи К. Рекомендации по медицине труда операторов, работающих с электронно-вычислительными машинами. Методические рекомендации. Кишинэу, 2008, 29 с.
 3. Ostrofeţ Gh., Groza L., Croitoru C., Tihon A., Ciobanu E. Elaborare metodică la lucrări practice „Metode de cercetare şi studiu aplicate în igienă” Chişinău: CEP Medicina, 2009, 92 p.
 4. Ostrofeţ Gh., Tafuni O., Ciobanu E., Tihon A., Igiena generală.   Elaborări metodice la lucrările practice pentru studenţii facultăţilor Medicină Generală şi Sănătate Publică”, CEP Medicina, 2009, 141 p.
 5. Острофец Г. В., Гроза Л. Н., Кроитору К. А., Тихон А. С., Чобану Е. И. Методы изучения, применяемые в гигиене. Методические указания к практическим занятиям. Кишинэу: Издательско-Полиграфический Центр „Medicina”, 2010, 101 c.
 6. Острофец Г. В., Гроза Л. Н., Чобану Е. И., Тафуни О., Кроитору К. А., Тихон А. С., Общая гигиена. Методические указания., Киширнэу, 2011, 100 с.
 7. Ciobanu E., Ostrofet Gh., Mazur M., Mazur-Nicorici L. Măsurile de profilaxie a osteoartrozei. Recomandări metodice. Chişinău, 20012, 26 p.