Publicaţii

Cărţi:

 1. Ostrofeţ Gh. Curs de igienă., Chişinău, CEPM al USMF, 1998, 317 p.
 2. Ostrofeţ Gh. Curs de igienă. Aprecierea cantitativă şi calitativă a raţiei alimentare., Chişinău, CEPM al USMF, 2007, 227 p
 3. Ostrofeţ Gh., Groza L., Migali L., Dumitraş V. Igiena militară. Chişinău: Centrul Editorial Poligrafic Medicina. 2008, 436 p.
 4. Ostrofeţ Gh., Bahnarel I.  Tafuni O., Chiruţa I., Huştuc I., Ursulean I. Coban E. Cucereanu A., Coreţichii L. Igiena radiaţiilor, Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2009, 398 p.

Monografii: 

 1. Bahnarel I., Gheorghiţa S., Spînu C., Calmîc V. Starea sanitaro-igienică şi epidemiologică în    Republica Moldova Centrul-Naţional Ştiinţifico Practic de Medicină Preventivă, Raport naţional Chişinău, 2008, 174 p.
 2. Bahnarel I., Ursuleanu I., Chiruţa Iu., Coreţchi L., Tafuni O. et. al. Regulamentul sanitar privind practicele radiologice generale şi intervenţionale în Republica Moldova (spre aprobare)
 3. Bahnarel I., Şalaru I., Pantea V., Pînzaru I., Gheorghiţă S., Gheorghiţă Ş., Spînu C. Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice. Resp. ed. V. Pantea, Ch.: Combinatul Poligrafic, 2011. 108 p.
 4. Pantea V., Opopol N., Bahnarel I., Şalaru I., Volneanschi A., Overcenco A., Croitoru C., Cernelea D. Sănătatea în relaţie cu mediul: Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu factorii exogeni de mediu. Ed. a 2-a, Chişinău, Tipografia ”Sirius”, 2010., 116 p.
 5. Ostrofeţ Gh., Henrieta Rudi, Lili Groza, O.Tafuni, P. Rozlovan, I. Cibotaru, Aliona Tihon, Cătălina Croitoru., Probleme strigente ale igienei la etapa contemporană., Chişinău, CEPM al USMF, 2004, 209 p.
 6. Ostrofeţ Gh. Computerele – probleme actuale ale igienii şi fiziologiei muncii operatorilor, Chişinău, CEPM al USMF, 2002, 235 p.

Ghid practic:

 1. Острофец Г. В., Рудь Г.Г., Гроза Л. Н., Кузнецова Л. А. Общая гигиена. том I. ИПЦМ ГУМФ., Киширнэу, 1999, 463с.
 2. Острофец Г. В., Рудь Г.Г., Гроза Л. Н., Кузнецова Л. А. Общая гигиена. том II. ИПЦМ ГУМФ., Киширнэу, 2000, 278с.
 3. Острофец Г. В., Рудь Г.Г.,  Руководства к практическим зфанятиям по гигиене аптечных учереждений. ИПЦМ ГУМФ., Киширнэу, 2005, 425с.

Lucrări metodico-didactice:

 1. Ciobanu E., Ostrofet Gh., Mazur M., Mazur-Nicorici L. Măsurile de profilaxie a osteoartrozei. Recomandări metodice. Chişinău, 2012, 26 p.
 2. Ostrofeţ Gh., Tihon A., Croitoru C., Ciobanu E., V. P. Băbălău, C. Iulargi. Cu privire la medicina muncii operatorilor la maşinile electronice de calcul. Recomandări metodice. Chişinău, 2008, 28 p.
 3. Острофец Г. В., Тихон А., Кроитору К., Чобану Е., Бэбэлэу В. П., Юларжи К. Рекомендации по медицине труда операторов, работающих с электронно-вычислительными машинами. Методические рекомендации. Кишинэу, 2008, 29 с.
 4. Ostrofeţ Gh., Groza L., Croitoru C., Tihon A., Ciobanu E. Elaborare metodică la lucrări practice „Metode de cercetare şi studiu aplicate în igienă” Chişinău: CEP Medicina, 2009, 92 p.
 5. Ostrofeţ Gh., Tafuni O., Ciobanu E., Tihon A., Igiena generală.   Elaborări metodice la lucrările practice pentru studenţii facultăţilor Medicină Generală şi Sănătate Publică”, CEP Medicina, 2009, 141 p.
 6. Острофец Г. В., Гроза Л. Н., Кроитору К. А., Тихон А. С., Чобану Е. И. Методы изучения, применяемые в гигиене. Методические указания к практическим занятиям. Кишинэу: Издательско-Полиграфический Центр Medicina, 2010, 101 c.
 7. Острофец Г. В., Гроза Л. Н., Чобану Е. И., Тафуни О., Кроитору К. А., Тихон А. С., Общая гигиена. Методические указания., Киширнэу, 2011, 100 с.