Publications

Livres:

 1. Ostrofeţ Gh. Curs de igienă. Chişinău, CEPM USMF, 1998, 317 p.
 2. Ostrofeţ Gh. Curs de igienă. Aprecierea cantitativă şi calitativă a raţiei alimentare. Chişinău, CEPM USMF, 2007, 227 p.
 3. Ostrofeţ Gh., Groza L., Migali L., Dumitraş V. Igiena militară. Chişinău, CEPM, 2008, 436 p.
 4. Ostrofeţ Gh., Bahnarel I.  Tafuni O., Chiruţa I., Huştuc I., Ursulean I. Coban E. Cucereanu A., Coreţichii L. Igiena radiaţiilor. Chişinău, CEPM, 2009, 398 p.

Monographies:

 1. Bahnarel I., Gheorghiţa S., Spînu C., Calmîc V. Starea sanitaro-igienică şi epidemiologică în   Republica Moldova Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă. Rapport national, Chişinău, 2008, 174 p.
 2. Bahnarel I., Ursuleanu I., Chiruţa Iu., Coreţchi L., Tafuni O. et d’autres. Regulamentul sanitar privind practicele radiologice generale şi intervenţionale în Republica Moldova (pour approbation)
 3. Bahnarel I., Şalaru I., Pantea V., Pînzaru I., Gheorghiţă S., Gheorghiţă Ş., Spînu C. Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice. Chisinau, Combinatul Poligrafic, 2011, 108 p.
 4. Pantea V., Opopol N., Bahnarel I., Şalaru I., Volneanschi A., Overcenco A., Croitoru C., Cernelea D. Sănătatea în relaţie cu mediul: Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu factorii exogeni de mediu. 2 édition, Chişinău, Tipografia ”Sirius”, 2010, 116 p.
 5. Ostrofeţ Gh., Henrieta Rudi, Lili Groza, O.Tafuni, P. Rozlovan, I. Cibotaru, Aliona Tihon, Cătălina Croitoru., Probleme strigente ale igienei la etapa contemporană. Chişinău, CEPM USMF, 2004, 209 p.
 6. Ostrofeţ Gh. Computerele – probleme actuale ale igienei şi fiziologiei muncii operatorilor, Chişinău, CEPM USMF, 2002, 235 p.

 

Guides pratiques:

 1. Острофец Г. В., Рудь Г.Г., Гроза Л. Н., Кузнецова Л. А. Общая гигиена. Vol. I. ИПЦМ ГУМФ, Кишинэу, 1999, 463 с.
 2. Острофец Г. В., Рудь Г.Г., Гроза Л. Н., Кузнецова Л. А. Общая гигиена. Vol. II. ИПЦМ ГУМФ, Кишинэу, 2000, 278 с.
 3. Острофец Г. В., Рудь Г.Г.,  Руководства к практическим зфанятиям по гигиене аптечных учереждений. ИПЦМ ГУМФ, Кишинэу, 2005, 425 с.

Travaux méthodologiques et didactiques:

 1. Ciobanu E., Ostrofet Gh., Mazur M., Mazur-Nicorici L. Măsurile de profilaxie a osteoartrozei. Recomandări metodice. Chişinău, 2012, 26 p.
 2. Ostrofeţ Gh., Tihon A., Croitoru C., Ciobanu E., V. P. Băbălău, C. Iulargi. Cu privire la medicina muncii operatorilor la maşinile electronice de calcul. Recomandări metodice. Chişinău, 2008, 28 p.
 3. Острофец Г. В., Тихон А., Кроитору К., Чобану Е., Бэбэлэу В. П., Юларжи К. Рекомендации по медицине труда операторов, работающих с электронно-вычислительными машинами. Методические рекомендации. Кишинэу, 2008, 29 с.
 4. Ostrofeţ Gh., Groza L., Croitoru C., Tihon A., Ciobanu E. Elaboration méthodique pour les travaux pratiques „Metode de cercetare şi studiu aplicate în igienă”. Chişinău, CEPM, 2009, 92 p.
 5. Ostrofeţ Gh., Tafuni O., Ciobanu E., Tihon A. Igiena generală. Elaborări metodice la lucrările practice pentru studenţii facultăţilor Medicină Generală şi Sănătate Publică. CEPM, 2009, 141 p.
 6. Острофец Г. В., Гроза Л. Н., Кроитору К. А., Тихон А. С., Чобану Е. И. Методы изучения, применяемые в гигиене. Методические указания к практическим занятиям. Кишинэу, ИПЦM, 2010, 101 c.
 7. Острофец Г. В., Гроза Л. Н., Чобану Е. И., Тафуни О., Кроитору К. А., Тихон А. С. Общая гигиена. Методические указания. Кишинэу, 2011, 100 с.