Cercetare

Direcţiile ştiinţifice ale catedrei:

 1. Evaluarea fiziologo-igienică a impactului terminalelor video asupra sănătăţii populaţiei.
 2. Habitatul uman, factorii de risc moderni şi impactul lor asupra populaţiei Republicii Moldova.
 3. Studierea impactului radiaţiilor ionirante şi neionizante asupra organismului uman.
 4. Aspecte igienice ale morbidităţii populaţiei legate de calitatea apei potabile din diferite surse.
 5. Aspecte fiziologo-igienice ale consumului de către populaţie a cantităţilor fiziologic necesare de apă potabilă, riscurile şi benificiile asupra sănătăţii.
 6. Nutriţia, aspect fiziologo-igienic şi de securitate.
 7. Estimarea igienică a stării de sănătate a muncitorilor din transportul public.

Teze de doctorat şi doctor habilitat susţinute şi cele proces de lucru:

 1. Aliona Tihon – Estimarea fiziologo-igienică a condiţiilor de muncă la computer a angajaţilor din telecomunicaţii la diferite etape ale ciclului de muncă – 2008.
 2. Ion Bahnarel- Estimarea riscului asociat iradierii populaţiei Republicii Moldova şi posibilităţi de reducere a impactului pe sănătate – 2010.
 3. Cătălina Croitoru – Evaluarea fiziologo-igienică a instruirii elevilor la lecţiile de informatică – 2012.
 4. Elena Ciobanu- Estimarea igienică a impactului unor factori de mediu asupra morbidităţii populaţiei rurale prin osteoartroză – 2012.